नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला के पूर्व छात्र

प्रशिक्षु अधिकारी का नाम

बैच

पासिंग वर्ष

Shri Vikash Kumar

2013

2015

Shri Saurabh Singh

2013

2015

Shri Veenus Chaudhary

2013

2015

Ms. Amitha A. J.

2013

2015

Ms. Kavyadeep Joshi

2013

2015

Shri Pankaj Verma

2013

2015

Shri Vishwajeet Yadav

2013

2015

Ms. Shubhangi

2013

2015

Ms. Mona Kumari Jain

2013

2015

Shri Aditya Rajendra Bhojgadhiya

2013

2015

Shri Dr. Mohammad Suhail Fazal

2013

2015

Ms. Dhanlaxmi Chourasia

2013

2015

Shri T Imliwabang Kubzar

2013

2015

Shri Vivek Sambharya

2013

2015

Shri Mukesh Kumar Bramhane

2013

2015

Ms. Stefi Sofi

2013

2015

Ms. Priyati Kawdot

2013

2015