नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, शिमला के पूर्व छात्र

प्रशिक्षु अधिकारी का नाम

बैच

पासिंग वर्ष

Shri Anubhav Kumar Singh

2010

2012

Ms. Neha

2010

2012

Shri Pushkar Kumar

2010

2012

Shri Akash Goyal

2010

2012

Shri Pawan Kumar Konda

2010

2012

Shri Hari Prakash

2010

2012

Shri Sameer Mehta

2010

2012

Shri Deepak Raghu

2010

2012

Ms. Hansha Kumari

2010

2012

Shri S Krishna Chaitanya

2010

2012

Shri Dhuppe Shivraj Umakantrao

2010

2012

Shri Dr. Desai Vishal Bapusaheb

2010

2012

Shri Varun Ahluwalia

2010

2012

Ms. Aditi Gupta

2010

2012

Shri Vivek Kumar Bhaskar

2010

2012

Ms. Singh Anita Ramchandra

2010

2012

Shri Ravikiran Ubale

2010

2012

Shri Dr. Vishal Chawre

2010

2012

Shri Hautinlal Suantak

2010

2012