Alumni of the National Academy of Audit & Accounts, Shimla

Name of the Officer Trainee

Batch

Passing Year

Shri R Shyam

2015

2017

Shri Rahul Kumar

2015

2017

Shri Kushal Karthik S.

2015

2017

Shri Jitendra Tiwari

2015

2017

Ms. Shikha Sharma

2015

2017

Shri Nanda Dulal Das

2015

2017

Shri Rakesh C Sajjan

2015

2017

Ms. Jyoti Chaurasia

2015

2017

Ms. Subaranjani S.R

2015

2017

Shri Masroor Ahmad

2015

2017

Shri Raj Kamal Ranjan

2015

2017

Shri Akshay Mohan Khandare

2015

2017

Shri K Surjith

2015

2017

Shri Vinod C

2015

2017

Shri A Paventhan

2015

2017

Shri Sunil Kumar Sharma

2015

2017

Shri Vaibhav Shukla

2016

2018

Shri Akshay Gopal

2016

2018

Shri Bhadja Ridham Dhirajlal

2016

2018

Shri Rahul P

2016

2018

Ms. B Saranya

2016

2018

Shri Adarsh Agarwal

2016

2018

Shri Karan Vohra

2016

2018

Ms. Priti Rameshchand Jain

2016

2018

Shri Abraham Judah Cephas A

2016

2018

Shri Jyotimoy Bailung

2016

2018

Shri Gowthaman R

2016

2018

Shri Sandip Devidasrao Pandule

2016

2018

Shri Bhushan Balkrishna Bhirud

2016

2018

Shri Sanjay Rao Kamineni

2016

2018

Ms. Pushpalata

2016

2018

Shri Lingaraj Naik S

2016

2018

Ms. Madhubala K

2016

2018

Shri Amit Kumar

2016

2018

Ms. Elvina Lalmuanpuii Leivon

2016

2018

Shri Shish Ram

2016

2018

Shubham Gupta

2017

2019

Pavan Kumar Reddy R

2017

2019

Akhil S

2017

2019

Ashutosh Dwivedi

2017

2019

Maanas Bajpai

2017

2019

Omnkar

2017

2019

Ajay Yeshwanth V

2017

2019

Priyanka Tyagi

2017

2019

Kishore Reddy Polu

2017

2019

Phadtare Monali Ashok

2017

2019

Ehjas Aslam S

2017

2019

Abhishek Kumar

2017

2019

Vigneshwaran K

2017

2019

Monisha TM

2017

2019

Naseef Abdul Kader

2017

2019

Harshit Todi

2017

2019

Praveen Kumar Maurya

2017

2019

Promi

2017

2019

Naresh Kumar M

2017

2019

Lokesh Datal

2017

2019

Ajeet Kumar

2017

2019

Ms. Manalika Borgohain

2018

2020

Shri Ankush Kumar

2018

2020

Ms. Sahil Sangwan

2018

2020

Shri Shreyansh Singh

2018

2020

Shri Abhishek Jain

2018

2020

Shri Pratik Patil

2018

2020

Shri Utsav Prasar

2018

2020

Shri Aditya Pant

2018

2020

Shri Lakhbindar Singh Chahal

2018

2020

Ms. Shweta Mishra

2018

2020

Ms. Inabat Khaliq

2018

2020

Shri Avnindra Kumar Rai

2018

2020

Ms. Poonam Kulhari

2018

2020

Shri Sathish M

2018

2020

Shri Gutte Rohit Manikrao

2018

2020

Shri Anupam Jakhar

2018

2020

Shri Raunak Ranjan

2018

2020

Ms. Narendra V Nikhila

2018

2020

Shri Vinod Parihar

2018

2020

Shri Pankaj Kumar Maurya

2018

2020

Shri Chavan Avinash Sundardas

2018

2020

Shri Ashish Tirkey

2018

2020

Ms. Neha Mittal

2018

2020